15 กุมภาพันธ์ 2562 สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม ออกประชาสัมพันธ์ชาวบ้านงดเผา

ที่มา: https://news.mthai.com/general-news/708628.html

เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม ร่วมกับอาสาป้องกันไฟป่าออกประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้าน เพื่อเป็นการลดปัญหาการเกิดหมอกควันในพื้นที่หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าแม่ปืม นำเจ้าหน้าที่ไฟป่าและอาสาป้องกันไฟป่า ในพื้นที่ ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ออกรณรงค์ในหมู่บ้านพื้นที่ ตำบลแม่ปืม เพื่อให้ชาวบ้าน งดเผาตอซังข้าว ขยะลดปัญหาหมอกควันและ สร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเผา ให้ประชาชนชาวบ้านรับรู้และช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลพื้นที่ไม่ให้เกิดไฟป่า หรือการลักลอบเผา